İŞLETMENİZİN NEDEN BİR İŞ ZEKASI YAZILIMINA İHTİYACI VAR?

Kasım 8, 2019
post-image

İşletmelerin küresel ortamda konumlarını koruyabilmeleri için yeniliklere önem vermesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanması gerekmektedir. İşletmeler de günümüzde bu doğrultuda üretilen sağlam ve güçlü bilgi sistemleri kullanmaya başlamışlardır. İş zekâsı yazılımları da bu bilgi sistemlerinden biridir.

İşletmelerin İş Zekası Yazılımına İhtiyaç Duyma Nedenleri

Veri Analizini Kolaylaştırma
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı ve sürekli gelişmeler giderek daha fazla veri oluşmasına neden olur. İşletmeler için bu verilerin yönetimi ve analizi genellikle zor ve zaman alıcı hale geldiğinden iş zekası yazılımlarına ihtiyaç duyarlar. Bir kurumun dış dünyasından (satış yapılan pazar, paydaşlar, müşteriler vs.) toplanan veri ile kurumun içsel verisinin (operasyon verileri, finansal veriler vs.) birleştirilmesine imkan sağlaması iş zekası yazılımlarının sağladığı en önemli kolaylıklar arasındadır.
Scholar BI

Kaynakları Verimli Bir Şekilde Kullanma İmkanı
İş zekası yazılımları veriyi bilgiye dönüştürdüğünden dolayı kurumların kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar ve yeni gelir fırsatlarını tespit eder. Bu da onu rakiplerinden doğal olarak bir adım öne çıkartır.

video

Rekabet Ortamında Güçlü Kalabilme
İşletmeler için müşteriler, tedarikçiler ve iş süreçleriyle ilgili her türlü bilgiye sahip olmak önemlidir. Bu doğrultuda bilgiyi doğru yönetmenin ve kullanmanın yöntemi olarak iş zekası yazılımları karşımıza çıkmaktadır. İş zekâsı yazılımı kullanan işletmeler müşterilerini daha iyi tanımakta, tedarik süreçlerini daha etkili yönetmekte ve diğer şirketlerle rekabette öne geçmektedirler.
Doğru ve Stratejik Kararlar Alma
İş zekası yazılımları karmaşık bir veriyi kullanışlı bir bilgi haline getirmekle birlikte karar verme süreçlerine doğrudan katılarak fayda sağlamaktadır.

  • grid-img
  • grid-img
  • grid-img2

Farklı Sistemlerin Veri Entegrasyonunu Sağlama
İş zekası yazılımları istenilen veriye istenildiği zaman ulaşma imkanı sunar. Bu amaç doğrultusunda eldeki verileri özetler, analiz eder ve birleştirir. Her çalışan yetkileri ölçüsünde aradığı bilgiye doğru ve eksiksiz biçimde ulaşır. Böylece bilgi işlem departmanlarının iş yükü azaltılmış olur.
Raporlama ve Analiz Süreçlerini Kolaylaştırma
İş zekası yazılımlarına çoğunlukla işletmelerin raporlama araçlarının yeterli olmadığı durumlarda ihtiyaç duyulur. İş zekası yazılımları ile raporlamalar gerçek zamanlı verilerle, anlık olarak hazırlandığından analizlerde çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkar. Elde edilen sonuçlar, çalışan ve yöneticilerin daha hızlı ve etkili karar vermesini, operasyonel verimliliği artırmasını, yeni gelir kaynakları belirlemesini, pazar eğilimlerini saptamasını ve yeni iş fırsatları saptamasını destekler.
İş Süreçlerini İyileştirme ve Verimlilik Artırma
İş zekası yazılımlarının doğru ve stratejik kararlar almaya yardımcı olduğundan bahsetmiştik. Karar alma süreçleri hızlanıp etkinleştikçe, iş süreçleri de iyileşir. İş zekası, işletmenize operasyonel anlamda verimlilik katar.
Yeni Projeler Üretme İmkânı
İş zekası eldeki mevcut verileri işleyerek şirketinizin hangi alanlarda ve ne şekilde ilerlediğini görmenizi kolaylaştırır. Bu durum yeni projelerin üretilmesine yardımcı olur.
Müşterilerin Tüketim Davranışlarını Anlamayı Sağlama
Şirketler için müşteriler, tedarikçiler ve iş süreçleriyle ilgili her türlü bilgiye sahip olmak önemlidir ancak bu bilgileri doğru şekilde kullanan şirketlerin sayısı az miktardadır. Bu doğrultuda bilgiyi doğru yönetmenin ve kullanmanın yöntemi olarak iş zekası yazılımları karşımıza çıkmaktadır. Toparlayacak olursak, iş zekası yazılımları kişilere, alt birimlere ve tüm kuruma ait iş süreçlerinin tek bir ortamdan yönetilmesini sağlar. Bunun yanında iş hacmine ve personellere bağlı olan iş sürekliliğini ve iş verimliliğini artırarak kurumsal işleyişi güçlendirir. Tüm bu sebepler işletmeler için iş zekası yazılımlarını vazgeçilmez kılmaktadır.