SATINALMA DANIŞMANLIĞI    Arkasında detaylı ve global bir yönetim anlayışını barındıran satın alma hizmeti; gıdadan medikale, tekstilden otomotive her endüstrideki şirketlerin önemli ihtiyaçlarından biridir.    Özellikle yüksek üretim ve satış hacmine sahip olanların tedarik zinciri yönetimlerini ektili bir şekilde yapılandırabilmeleri adına satın alma danışmanlığı hizmeti, kurumsal yapılanmaların önemli ihtiyaçları arasında yer alır.

 Paranız Cebiniz de Kalsın

SATIN ALMA DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİN HANGİ İHTİYAÇLARIN YANIT VERİR?

 Şirketler, satın alma süreçlerinde uygun fiyat ve yüksek kalite dengesini sağlayabilmek için global ölçekte pazar araştırmaları yapma zorunluğuna sahiptirler. Hammadde tedariği, yazılım hizmeti ve benzeri ürünlerde yerel pazarlarla yetinmeyen şirketler, daha geniş ölçekte ticaret yapma esnekliği geliştirirler. Bu doğrultuda, daha geniş ölçekte tedarik zincirine sahip olan şirketler satın alma organizasyonlarını daha etkili yönetebilmek adına danışmanlık hizmetine başvururlar. Satın alma danışmanlığının yanıt verdiği şirket ihtiyaçları şu şekildedir:

 Satın Alma Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Stratejiler


  Şirketler etkili bir danışmanlık hizmeti sayesinde satın alma masraflarını minimum seviyeye çekebilirler. Geniş pazar ölçeğinde ve global skalada uygun tedarikçilerin bulunması, lojistik süreçlerdeki masrafların kısılması ve benzeri operasyonlarda verimliliğin maksimum seviyeye çıkartılması hedeflenir.

 Tedarik Pazarındaki Fiyat Dalgalanmalarını Öngörmeye Yönelik Çözümler


  Satın alma danışmanlığı kapsamında şirketlerin bir diğer önemli avantajı, şirketlerin piyasadaki fiyat dalgalanmalarını doğru takip edebilecek öngörü yeteneğine sahip olmalarıdır. Bu doğrultuda özellikle fiyat iniş çıkışlarının çok hızlı yaşandığı endüstrilerde şirketler, kriz dönemlerini öngörerek strateji geliştirme yetkinliği elde etmiş olurlar.

 Merkezi Satın Alma Mekanizması


 Büyük ölçekli organizasyonlarda ya da büyük iş ortaklıklarının bulunduğu kurumsal yapılarda birbirinden bağımsız departmanlar tarafından denetlenen bazı satın alma operasyonlarının merkezileştirilmesi hedeflenir. Böylelikle satın alma süreçlerindeki yönetim ve karar verme mekanizması daha kontrollü bir yapıya sahip olabilir.

 Satın Alma Politikasının Güncellenmesi


  Geleneksel yöntemlerden uzaklaşmak isteyen organizasyonlar, satın alma danışmanlığı sayesinde daha güncel stratejiler geliştirebilirler. Bununla birlikte mevcut teknolojik koşullara ayak uydurma ve yenilikçi satın alma trendlerini takip etme açısından daha kurum kültürü yaratabilirler.

Her Firmaya ve Her İhtiyaca Yönelik Yazılımlar Yazmaktayız.
Neye İhtiyacınız Olduğunu Söyleyin Bizler Yapalım

İletişim Kurumsal

YENİ ÜRÜNLERİMİZ